Jagttider


Når jagttegnet er betalt er det tid at se på skemaet for hvad der må jages og hvornår. Hvert år ændres der på tidspunkter og jagtbare arter. Det er derfor vigtigt altid at være opmærksom på jagttider. De fleste arter må jages på helt bestemte tidspunkter men der er undtagelser som man skal være på vagt overfor. Det er lokale bestemmelser for bestemte områder i Danmark og disse skal overholdes.

og i øvrigt på Naturstyrelsens hjemmeside:
Naturstyrelsens jagttabel

Derudover er der mulighed for at regulere visse skadevoldende arter som råger, skader, ræv, duer mm. og det skal der ansøges om på Naturstyrelsen/Virk.dk hjemmeside:
Ansøgning om vildtregulering

Noget nyt er de invasive arter. Det er dyre og plantearter som er uønsket i Danmark fordi de påvirker hjemmehørende arter i negativ retning.
Det er f.eks. Amerikansk Skarvand, Bisamrotte, Canadagås, Mink, Mårhund, Nilgås, SortSvane, Sumpbæver og vaskebjørn. Her kan du finde bekæmpelsesmetoder på Naturstyrelsens hjemmeside.
Invasive arter

Når du skal på jagt og har kontrolleret jagttider i tabellen, er det første at gøre sig klart hvilken form for jagt man ønsker at deltage i. Der findes mange former for jagter og de kan groft opdeles i 3 kategorier. Den opsøgende jagt, den ventende jagt og den drivende jagt.

Om foråret den 16 maj starter bukkejagten - den ventende jagt (anstandsjagt) på den smukke råbuk. Det er en jagt der kun må udføres med riffel og kræver derfor at du har taget riffelprøven og købt og registreret en riffel. Bukkejagten udføres ofte individuelt sidende på en stige eller i et tårn for at få overblik og skudfang til kuglen. Det er en god ting i forvejen at have orienteret sig om posternes placering og terrænet. Det skal gøres i god tid og ikke dagen før. Brug gerne vildtkameraer som kan flyttes rundt i området. Tit mødes man før jagten tidligt om morgenen for at gå på posten. På posten nydes den opstigende sol og fuglenes kvidren. Skulle du få set en rå og et lam eller Mikkel ræv er du heldig. Ser du ikke en buk skal du ikke fortvivle - jagtsæsonen er lige startet og du kan gå på jagt hele dagen efter bukken i 2 måneder. Efter jagten serveres morgenkaffe, rundstykker og en lille én og så er det tid at fortælle de andre om alle oplevelserne.

Bukkejagten kan også udføres som opsøgende jagt - en jagtform hvor jægeren pürscher (lister) sig ind på vildtet. Da man på denne jagtform bevæger sig rundt på området er det en enkeltmandsjagt.

Når efteråret starter med jagt på fuglene - gæs og ænder - vil jagten ofte foregå som drivjagt eller trykjagt. Det hører til de meget sociale jagtformer som ofte foregår med haglgevær. Her styres jagten af en jagtleder og der er tit et jagthorn med - lær de vigtigste signaler. Jagtlederen orienterer de deltagende jægere om hvilket vildt der må nedlægges på jagten i forhold til de gældende jagttider. Driv- og klapjagten foregår ved at et antal drivere/klappere går gennem området og sender vildtet ud til skytterne som i forvejen er placeret på de bedste steder for skud til det løbende/flyvende vildt.
Når jagten er forbi lægges vildtet op omkranset af grangrene og levende lys. Så aflægger jagtlederen rapport om jagtens forløb og resultat og der blæses "jagt forbi".

De 9 vigtigste regler når du går på jagt

Vær altid opmærksom på jagtens vigtigste regler:
- Hold dig altid ajour med de aktuelle jagttider.
- Alkohol og jagt hører ikke sammen.
- Anvend synlige røde veste eller hattebind.
- Orienter dig om hvor naboposterne er placeret - hils når du er på plads.
- Skyd aldrig ind i såten (området hvorfra dyrene, driverne og hundene kommer)
- Skyd aldrig når man flytter sig fra en såt til den næste - aflad geværet.
- Skyd høje skud til flyvende vildt.
- Husk at overholde sikkerhedvinkler og pas på med opspringende hagl.
- Overhold skudafstande til vildtet så drabet bliver effektivt.

Knæk og bræk.