Jagtrejser til Sverige


At gå på jagt i Sverige kan være en helt anden oplevelse end jagten i Danmark. For det første er naturen i mellem-Sverige anderledes med mange søer og vandhuller, mange klipper og meget skov med mindre lysninger og for det andet er det andre dyr som må jages som. f.eks Elg og Vildsvin. Bukkejagten starter først den 16. august og det er tilladt at jage bukken 1 time før og 1 time efter solnedgang. Vildsvin må også jages hele natten. Det giver jægerne en helt anden oplevelse af jagten end dagjagten i Danmark. Elgjagten er speciel og der må kun skydes de dyr der er licens til på området. Ofte er flere jordejere fælles om et antal dyr.
Lad jeg ikke afskrække af de svenske myg/knot – de er mange men kan holdes på afstand med net og myggespray/stifter som i øvrigt er en del billigere at købe hinsidan.
De svenske jægere er noget flittigere til at bruge høreværn. Det burde smitte af på andre jægere. I Danmark er det ikke ”værdigt” at benytte høreværn på jagt – det er jo kun et par enkelte skud -.
Men de enkelte skud kan betyder at du kommer til at leve med en tinnitus senere i livet.

For jagt i vort naboland kræves at der betales for jagttegn. Det koster i 2015 300,- sv.kr.
Opret login til hjemmesiden og betal for jagttegnet. Jagttegnet kan printes ud og gælder i 1 år fra 1. juli til 30 juni.
Jagttegn i Sverige
Når et våben skal indføres i Sverige er det nødvendigt at registrere hvilket våben og hvor i Sverige jagten skal foregå. Det kan ske på Tullverkets hjemmeside:
https://tid.tullverket.se/svd/SVD_StartSida.aspx?ALT=Info
Også her skal man oprettes som bruger. Husk at afregistrere når våbenet igen befinder sig i Danmark.
Desuden stilles der flere steder krav om at man skal bestå prøver for jagt på specielle dyrearter f.eks. Elgskytteprøven og Bjørnepasset. Jagt på større rovdyr skal man ansøge om tilladelse til.

Jagttider kan ses på Det Svenske jägerförbundet hjemmeside.
http://jagareforbundet.se/jakten/jakttider/